به سایت ما خوش آمدید.

آموزش مهار کابل و سیم

این مقدمه ای برای بهترین دستهای کابل و سیم در کلاس مونتاژ است. این یک کلاس عملی است که سازندگان مهار سیم می توانند به دانش معیارهای بازرسی 620 خود اضافه کنند یا قادر به آموزش کارمندان جدید در مورد روش های مناسب برای برش ، سلب کردن ، سلب کردن و مونتاژ هستند. از تابلوهای سیم کشی در کلاس استفاده می شود و پروژه نهایی ساخت یک مهار سیم واقعی است.


زمان ارسال: 28-20-20 ژوئن